Wierzymy

Wierzymy:

  • że, Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i stanowi jedyną normę wiary oraz podstawową normę życia.
  • w Jednego Boga w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  • że, Jezus Chrystus jest Synem Bożym który zmarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia.
  • że, zbawienie jest jedynie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.
  • w chrzest poprzez zanurzenie w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  • w chrzest Duchem Świętym i mówienie innymi językami.
  • w dary i działanie Ducha Świętego.
  • że, możliwe jest uzdrowienie z wszelkiej choroby w imieniu Jezusa Chrystusa.
  • że, Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa.
  • że, każda osoba jest bardzo cenna dla Boga i Bóg jest zainteresowany każdym człowiekiem.