Lordshill

Majesty House
Andromeda Road
Lordshill
Southampton
SO16 8BB

Znajduje się naprzeciwko Sainsbury’s w Lordshill.